top of page
bg-header.jpg
bg-mobile.jpg

Ми для компанIй

Наші клієнти цінують наше глибоке знання ринку праці, завдяки нашій багаторічній експертизі, а також вмінню не просто «слухати», а «чути» потреби наших клієнтів

Intersect.jpg
img-2_1.jpg

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО

ПОШУК КЕРІВНИКІВ ВИЩОЇ ЛАНКИ

Пошук генеральних і функціональних директорів - це одна з наших ключових компетенцій. За час роботи нам вдалося встановити дружні та ділові стосунки з багатьма топ-менеджерами країни, налагодити зв'язки в бізнес-колах, що дозволяє успішно закривати складні і унікальні позиції на території України і за її межами, а також отримувати формальні і неформальні рекомендації на кандидатів.

ПрIоритетом пошуку Є якIсть I конфIденцIйнIсть наданоЇ послуги

Як правило працює проектна група. Проект з пошуку включає повномасштабний огляд професійного ринку праці, складання списку цільових компаній, пошук потенційно цікавих кандидатів, сформування long-list, ретельну оцінку кандидатів на відповідність вимогам (hard & soft skills), перевірка рекомендацій і достовірності наданої інформації, а також аналіз здібностей кандидата інтегруватися в компанію.

термін виконання

вартість

2-3 ТИЖНЯ

в IндивIдуальному порядку

EXECUTIVE SEARCH
Intersect.jpg

КОНФІДЕНЦІЙНИЙ ПОШУК

Найчастіше корпорації не афішують пошук співробітників, особливо коли мова йде про ключові посади. Якщо вам важливо зберегти анонімність при пошуку кандидата, ми зможемо виконати конфіденційний пошук. Інформація не піде за межі нашої компанії, весь процес переговорів і узгодження відбувається в режимі секретності. Іноді потенційному кандидату назва компанії оголошується тільки на фінальному етапі рекрутації - після узгодження його кандидатури з Замовником.

ВакансIя не анонсуЄться, IнодI спIвбесIди органIзовуються на нейтральнIй територII, не в офIсI компанII

Вакансії такого роду не анонсуються, а щоб до кінця зберегти анонімність, співбесіди проходять на нейтральній території, не в офісі компанії. Дана послуга вимагає індивідуального підходу і особливої довіри з боку Замовника. Багаторічний досвід наших експертів дозволяє створити довірливий простір і в найкоротші терміни здійснити конфіденційний пошук ідеального кандидата.

вартість і терміни виконання

в IндивIдуальному порядку

img-2_2.jpg

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО

HEADHUNTING
Intersect.jpg
magnet-me-63XrEEiOko8-unsplash.jpg

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО

Пошук керIвникIв середньоЇ ланки ТА унIкальних фахIвцIв

Іноді компанії потрібні фахівці, що володіють унікальними компетенціями - наприклад, досвідом зарубіжної роботи, знанням певних технологій, умінням вести кореспонденцію на іноземній мові. Ми допомагаємо знайти керівників середньої ланки, унікальних фахівців і висококваліфікованих менеджерів, які будуть відповідати всім вимогам Компанії, якими б складними вони не були.

Ми презентуEмо тIльки мотивованих кандидатIв, якІ нацIленI на результат

Ми використовуємо всі можливі канали для пошуку фахівців: в першу чергу, ведемо пошук в бізнес-колах, шукаємо через особисті ділові зв'язки. Ведеться робота з власною базою даних, а також пошук на рекрутингових сайтах і в соціальних мережах. Кожен проект ми починаємо з вивчення корпоративної культури Компанії-партнера, її репутації і представленості на ринку, формуємо карту пошуку, визначаємо методи і ефективні інструменти для досягнення найкращого результату.

термін виконання

вартість

1-3 ТиЖНІ

в IндивIдуальному порядку

GENERAL RECRUITMENT

ІНДУСТРІАЛЬНІ ПРАКТИКИ

агробIзнес

ПромисловIсть I виробництво

СпоживчI товари

E-Commerce I роздрIбна торгIвля

Медицина I фармацевтика

IнформацIйнI технологII

Транспорт I логIстика

З нами зрозуміло, прозоро і якісно, клієнт впевнений в нашому результаті

Ми володіємо досвідом та інструментами для якісної роботи. Нас завжди відрізняло і відрізняє якість кандидатів, адже ми це робимо з душею і повним розумінням культури і специфіки вашої галузі. Ми не орієнтовані на кількість резюме, ми орієнтовані на результат.

ФУНКЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА

СЕО

IнформацIйнI технологII

УправлIння персоналом

Маркетинг I продажI

Ми знаЄмо тонкощI кожноI галузI!

фIнанси

Юристи та адвокати

УправлIння ланцюжками поставок

Contact
bottom of page