top of page
bg-header.jpg

полІтика конфІденцІЙНОСТІ

Використання нашого Сайту означає повну і безумовну згоду Користувача з цією політикою конфіденційності та вказаними в ній цілями та умовами обробки його персональних даних.

 

Користувач Сайту, відсилаючи резюме та/або інші дані на електронні адреси нашої компанії добровільно надає ТОВ «Бізнес Ресорсес», свою згоду на обробку своїх персональних даних (які містяться в його резюме та в повідомленнях).

ХТО МИ

Ми консалтингова компанія, яка займається пошуком керівників вищої та середньої управлінської ланки, висококваліфікованих та унікальних спеціалістів.

ЯкI персональнI данI ми збираEмо про вас?

Ми збираємо інформацію, необхідну для того, щоб ми могли оцінити вашу придатність як потенційного кандидата під час виконання завдань по пошуку, необхідну для оцінки вашої кваліфікації на різних етапах процесу пошуку. Тип інформації, яку ми збираємо, включає дані про вашу кар’єру, освіту, документи, що посвідчують особу.

Ми також можемо збирати конфіденційні особисті дані про вас за певних конкретних обставин. Ми збираємо лише конфіденційні особисті дані та обробляємо ці дані там, де ви дали свою згоду.

ЗвIдки ми збираEмо особистI данI про вас?

Ми збираємо персональні дані про вас із різних джерел:​

  • Безпосередньо від вас. Це інформація, яку ви надаєте під час пошуку нової роботи та / або на різних етапах  співбесіди.

  • Через загальнодоступні джерела. Ми використовуємо такі відкриті джерела, як LinkedIn, Інтернет-пошукові системи, такі як Google, робочі сайти.

  • За посиланням або за рекомендаціями. Наприклад, вас може порекомендувати колишній колега чи друг.

img-4_1.jpg

Як ми використовуEмо вашI особистI данI?

Ми використовуємо ваші особисті дані, щоб оцінити, чи посада, на яку ми шукаємо кандидата, відповідає вашим навичкам, досвіду та прагненням.

Спочатку ми будемо збирати про вас основну інформацію, таку як контактні дані, посада та досвід. Ця основна інформація може бути передана клієнту, який нас залучив. Якщо ви за своїми навичками та досвідом підтверджуєте, що вам може підходити ця роль, тоді ми зв’яжемося з вами для запрошення на співбесіду.

З ким ми дIлимось вашими персональними даними?

Ваші персональні дані можуть бути передані клієнтові, який залучив нас для допомоги у пошуку персоналу для його компанії. По цьому пошуку ми з вами зв’яжемося, щоб перевірити, чи відповідає вакансія вашим навичкам, досвіду та прагненням. Ми можемо також провести перевірку щодо вас, щоб перевірити надану вами інформацію.

Яку правову основу ми маEмо для використання вашоI IнформацII?

Для потенційних кандидатів та клієнтів наша обробка необхідна для наших законних інтересів, оскільки нам потрібна інформація, щоб мати можливість оцінити придатність до потенційних ролей, знайти потенційних кандидатів та зв’язатись із клієнтами.

Якщо ви потрапили до списку кандидатів, то це може передбачати обробку більш детальних персональних даних, включаючи конфіденційні дані, такі як інформація про стан здоров’я, яку ви або інші особи надаєте про вас. У цьому випадку ми завжди просимо про вашу згоду перед тим, як проводити таку обробку.

Що станеться, якщо ви не надасте нам інформацію, яку ми запросили або скажите припинити обробку вашої інформації?

Якщо ви не надаєте персональні дані, які необхідні для подальшої роботи з Вашою кандидатурою, ми можемо не мати можливості розглядати вас як перспективного кандидата на будь-які поточні чи майбутні завдання виконавчого пошуку, з якими ми можемо працювати.

Згода Користувача на обробку його персональних даних не вимагає від ТОВ «Бізнес Ресорсес» додаткових повідомлень при передачі його персональних даних третім особам відповідно до норм ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних».

 

Приймаючи дану угоду, користувач підтверджує, що йому зрозумілі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мета збору, зберігання і обробки його персональних даних. Користувач також дає згоду, що термін обробки його персональних даних є безстроковим.

 

Адміністрація сайту не перевіряє і не несе відповідальність за сервіси і сайти третіх осіб, до яких не має юридичної та фактичної відносини. Всі питання з наданням такої інформації Користувач врегулює самостійно.

Адміністрація сайту має право змінювати текст цієї політики в односторонньому порядку в будь-який момент. Користувач, який приймає текст цієї Політики, погоджується на зміни її тексту в подальшому.

bottom of page